Ogłoszenia duszpasterskie – 29.03.2020r.

Gryfów Śląski  29.03.2020.
Ogłoszenia duszpasterskie.

1. V Niedziela Wielkiego Postu.

2. Fragment z zarządzenia Biskupa Legnickiego:

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.

W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności, polecam, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem. Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.

W całości można zapoznać się z treścią tego zarządzenia na stronie diecezji legnickiej lub na naszej stronie parafialnej. www.parafia.gryfow.pl

3. Porządek Mszy św. nie ulega zmianie. W dni powszednie o godz. 7.00 i o 18.00; w niedziele o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i o 18.00.

4. Zachęcamy do udziału w transmisji Mszy Świętej z naszej świątyni w każdą niedzielę o 9 i 12 w serwisie facebook, a w dni powszednie codziennie o godz. 18.00. Aktualny link do transmisji dostępny jest w chwili rozpoczęcia na naszej stronie internetowej www.parafia.gryfow.pl Tam także dostępne są wszelkie aktualne informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

Ks. Proboszcz
Krzysztof Kurzeja

Podziel się z innymi :