Ogłoszenia duszpasterskie – 28.03.2021

Gryfów Śląski  28.03.2021.
Ogłoszenia duszpasterskie.

1.VI Niedziela Wielkiego Postu- Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień znowu bardzo wyjątkowy w tym roku.

W związku z wprowadzonymi ostatnio przepisami i obostrzeniami sanitarnymi będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach w naszym kościele maksymalnie 40 osób. Będzie też można uczestniczyć w nabożeństwie na placu kościelnym- od strony zakrystii- zachowując aktualne przepisy sanitarne tzn. maseczki i dystans.                                               

W tym tygodniu przeżywać będziemy Święte Triduum Paschalne. W związku z tym, że są wprowadzone nowe przepisy regulujące liczbę osób uczestniczących fizycznie w świątyni tzn. nie więcej niż 40 osób prosimy bardzo o zrozumienie. Według wskazań KEP „Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych duszpasterze powinni dopilnować, aby w czasie nabożeństw nie przekroczyć wskazanych limitów, a tym samym narazić swoje wspólnoty na restrykcje lub powodować zgorszenie społeczne.”

Według wskazań  KEP i biskupa Legnickiego jeśli chodzi o celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilii Paschalnej, nie mają one charakteru obowiązkowego, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu i nie potrzeba w tej kwestii dyspensy.

Porządek Świętego Triduum Paschalnego w naszej parafii wygląda następująco;

01.04 Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00- fizycznie tylko 40 osób. Porządek nabożeństwa tradycyjny i zakończenie przeniesieniem P. Jezusa do ołtarza adoracji- ciemnicy. Adoracja do godz. 22.00

02.04 Wielki Piątek (także 40 osób fizycznie obecnych)- ceremonie wielkiego piątku rozpoczną się o godz. 18.00. zakończą się przeniesieniem P. Jezusa do ołtarza Grobu Pańskiego. Adoracja P. Jezusa w Grobie przez całą noc aby każdy indywidualnie mógł przeżywać tajemnicę paschalną w tym trudnym czasie pandemii. W Wielki piątek przy ołtarzu adoracji o godz. 9.00 modlitwa Jutrznią, na której będą księża z dekanatu. Serdecznie zapraszamy parafian do włączenia się do tej modlitwy. Oczywiście pamiętajmy o wymogach sanitarnych i obostrzeniach w tym roku- maksymalnie 40 osób.

03.04 Wielka Sobota. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego można organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny pod następującymi warunkami;

  1. błogosławienie pokarmów może odbyć się jedynie poza świątynią np. na placu przed kościołem lub terenie przykościelnym (otwartej przestrzeni)
  2. należy zorganizować większą ilość godzin kiedy wierni będą mogli skorzystać z błogosławieństwa.
  3. na zakończenie należy zachęcić wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim i Krzyża w świątyni.

 Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Porządek poświęcenia :            

W miejscowościach należących do parafii poświęcenie wg. następującego porządku.
Godz.   9.00  Krzewie Wielkie.
Godz.   9.30  Wieża
Godz. 10.00  Złotniki
Godz. 10.30  Proszówka
Godz. 10.30  Złoty Potok
Godz. 10.45  Bartoszówka
Godz. 11.00 Zacisze

W Gryfowie błogosławieństwo pokarmów co 15 minut od 9.00 do 13.00 (włącznie).

Błogosławieństwo odbędzie się na placu przykościelnym od strony zakrystii. Wchodzimy bramą od strony gdzie jest grób ks. Ujdy a wychodzimy małymi bramkami w stronę ul. Kolejowej i pl.. Kościelnego. Po błogosławieństwie zachęcamy do indywidualnej adoracji krzyża i P. Jezusa w Grobie w kościele. Będzie można- i serdecznie do tego zachęcamy-podzielić się z bardziej potrzebującymi, składając do kosza gotowe produkty, a wiec tym, co przyniesiemy do poświecenia.  Liczymy, że okażecie dobroć serca i że tymi darami zespół caritas będzie mógł obdzielić rodziny potrzebujące naszego wsparcia. Już teraz serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy tę dobroć serca okażą.

Wieczorem Wigilia Paschalna w Wielką Noc rozpocznie się o godz. 20.00 również zachowując rozporządzenie o fizycznej obecności wiernych w świątyni do maksymalnie 40 osób. Liturgia będzie przebiegać zgodnie z przepisami o liturgii- 4 części a na zakończenie liturgii zamiast procesji zostanie udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i zakończenie liturgii.

Przyszła Niedziela 04.04 to Niedziela Zmartwychwstania P. Jezusa.  Msze św. jak w każdą Niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i o godz. 18.00.

05.04 poniedziałek, Drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu tradycyjnie wspieramy naszymi modlitwami i ofiarami uczelnie katolickie; m. in. KUL i nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy. Msze św. jak w niedzielę i dodatkowo   o godz. 13.15 Msza św. z udzieleniem Chrztu św. dzieciom.

Triduum Paschalne w Złotnikach;
-Wielki Czwartek, Msza św. o godz. 17.00.
-Wielki Piątek-Ceremonie Wielkiego Piątku od godz. 17.00.
-Wigilia Paschalna o godz. 18.00.
-Niedziela Zmartwychwstania P. Jezusa. Msza św. o godz. 10.30.

Ks. Proboszcz
Krzysztof Kurzeja

Podziel się z innymi :