Aktualności:

Msza inaugaracyjna zostanie odprawiona 27.12.2020 r. o godzinie 12:00.

Akt zawierzenia Rodziny Miłosierdziu Bożemu

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.
Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy.
Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń.
Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej.
Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia, zaufają mu i wysławiają je na wieki.
Amen.

Modlitwy Męża za Żonę

+ Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę.
Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,
wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja.
Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,
wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w sakramencie
małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość.
Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój.
+ Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy,
które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia.
Spraw, abyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą,
umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.
+ Otocz proszę moją żonę opieką,
strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą.
Chcę być mężem i ojcem
odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.
Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa.
Kocham ją.

Modlitwy Żony za Męża

+ Dziękuję Ci Panie, za mojego męża.
Za jego miłość, za dobro, które mi daje.
Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa
możemy tworzyć "jedno ciało".
Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego
myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje
z innymi ludźmi. Oddaję także to,
co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.
+ Uświęcaj Boże naszą miłość.
Proszę o wierność dla niego i dla mnie.
Proszę o bliskość, która wyraża i umacnia miłość.
Pomóż nam, byśmy się zawsze
dobrze rozumieli, potrafili pokonać
trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie.
+ Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość.
Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie,
mógł stawać się lepszym mężem i ojcem.
Chcę jego szczęścia.
Kocham go.

Modlitwa Małżonków za siebie

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom.
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa,
wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń.
Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen

Dołączenie do róży

Małżonków, którzy chcieliby włączyć się w modlitwę różańcową prosimy o kontakt telefoniczny

791-792-939 lub bezpośredni z Kingą Jezioro, koordynatorką grup modlitewnych.