Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Troska duszpasterska Kościoła koncentruje się na pomocy młodym ludziom w odkrywaniu wartości i bogactwa sakramentu małżeństwa (por. AL 205, 206). Kościół w Polsce od kilkudziesięciu lat podejmuje wysiłek przygotowania do sakramentu małżeństwa, podążając za wezwaniem Papieża Rodziny – Świętego Jana Pawła II: „Kościół winien popierać lepsze i bardziej intensywne programy przygotowania do małżeństwa, ażeby wyeliminować, na ile to możliwe, trudności, z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw” (FC 66).

Wskazania Kościoła dotyczące przygotowania do małżeństwa w zostały sformułowane w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (22.11.1981) oraz w dokumencie Papieskiej Rady do spraw Rodziny Przygotowanie do sakramentu małżeństwa (13.05.1996). Na gruncie polskim zawierają je instrukcje Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (1.05.2003) oraz dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (19.06.2009). Dokumenty te proponują trzy etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie (zob. Dyrektorium, 19-36). Treści w nich zawarte pozostają nadal aktualnym odniesieniem dla praktyki duszpasterskiej.

Odnowione towarzyszenie duszpasterskie polega na wychodzeniu i docieraniu do narzeczonych z pokornym zrozumieniem, aby „odkryli najlepszy sposób przezwyciężenia trudności napotykanych na swojej drodze”. Duszpasterze i małżonkowie ukazują „motywacje do odważnego postawienia na miłość silną, solidną, trwałą, zdolną do stawienia czoła temu wszystkiemu, co pojawia się na ich drodze (AL 200). Oprócz ukazywania głębi zamysłu Bożego, towarzyszenie dokonuje się poprzez kontakt ze „świadkami, którzy chwytają za serce”, dialog i nawiązywanie z narzeczonymi bliższych relacji przez małżonków (por. Wytyczne Diecezji Rzymskiej, 19.09.2016) przy wsparciu duszpasterzy, doradców i innych specjalistów.

Nauki przedmałżeńskie w Gryfowie Śląskim

W parafii Gryfów Śląski nauki przedmałżeńskie odbywają się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii rozpoczęły się spotkaniem 8.12 o godzinie 18:00 w salce katechetycznej obok plebanii.

Informacje o najbliższych spotkaniach będzie można znaleźć na ogłoszeniach duszpasterskich.

Jako alternatywę dla nauk parafialnych proponujemy Państwu Rekolekcje dla narzeczonych w trzech wymienionych poniżej terminach oraz nauki przedmałżeńskie w poradni rodzinnej w Olszynie.

Rekolekcje dla narzeczonych

Zgłoszenia

Ryszard i Irena Orzelscy

Tel : 691 832 539

E-mail : irenaorzelska@gmail.com

Nauki przedmałżeńskie w Olszynie