Informacje ogólne

ADWENT 2019

W okresie adwentu kandydaci do Sakramentu Bierzmowania uczestniczą w roratach i rekolekcjach adwentowych. W tym czasie nie odbywają się spotkania formacyjne - odsyłamy do harmonogramu spotkań.

Kandydaci potwierdzają obecności na roratach i rekolekcjach w książeczkach, z wyjątkiem uczniów klas 8, którzy obecność na roratach i rekolekcjach potwierdzają na specjalnych kartach (do pobrania tutaj). Każdy uczestniczy w całych rekolekcjach (trzy dni - nauki rekolekcyjne z mszą dla dorosłych) oraz minimum w kilku spotkaniach roratnich. Minimum wymagane dla każdego z uczestników przygotowania dostępna jest tutaj. Odnajdziecie się za pomocą Waszego numeru ewidencyjnego.

Wszelkie pytania można kierować do opiekuna bierzmowanych - ks. Krzysztofa M. Antończaka osobiście lub za pomocą mediów społecznościowych.

Spotkania formacyjne kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywają się wg następującego porządku:

  • uczniowie klas VIII szkół podstawowych (Rocznik III): w każdy 2. i 4. piątek miesiąca o godz.: 16:30
  • uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych (Rocznik I i II): w każdy 3. piątek miesiąca o godz.: 16:30.

Spotkania odbywają się w salce katechetycznej i trwają do 45 minut. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Ponadto wszyscy kandydaci do sakramentu bierzmowania przystępują do spowiedzi w każdy 1. piątek miesiąca (spowiedź od 16:30 do 18:00), a następnie uczestniczą we Mszy Świętej i przystępują do Komunii Świętej.

Literatura:

Kandydaci z rocznika III przygotowują się do bierzmowania w oparciu o katechizm "Wierzę, bo chcę!", wyd.: Święty Wojciech. Katechizm jest nieobowiązkowy, zawiera jednak pytania i odpowiedzi na egzamin końcowy i może ułatwić młodzieży przygotowanie do sakramentu.
Dla chętnych katechizm dostępny jest na stronie internetowej wydawcy.

 

Harmonogram spotkań:

Pobierz swój harmonogram:

Niezbędne informacje i dokumenty do Sakramentu Bierzmowania

  • Świadectwo Chrztu Świętego
  • Ukończenie specjalnego cyklu katechez przy parafii, które rozpoczynają się od VI klasy i trwają do końca VIII klasy szkoły podstawowej
  • Pozytywnie zaliczony egzamin sprawdzający z wiadomości religijnych kandydata do Bierzmowania

Przez czas trwania przygotowania kandydat systematycznie przystępuje do sakramentu pokuty. Z racji tak ważnego wydarzenia w życiu młodego człowieka, do spowiedzi, zwłaszcza przed przyjęciem sakramentu, powinni także przystępować rodzice i świadek bierzmowania.

Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.

Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.