Aktualności:

Dnia 8. grudnia o godzinie 18.00 odprawiona zostanie coroczna Msza Święta w intencji dzieci ze wszystkich róż różańcowych.

Modlitwa rodziców za dzieci:
 
+ Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami.
Powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą.
 Dziękujemy Ci za nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece.
 Strzeż ich życia, zachowaj w zdrowiu, broń od zła, aby mogły
bezpiecznie dojrzewać, stać się dobrymi i mądrymi
ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość.
 
+ Panie Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci,
 daj im łaskę, aby były zawsze wierne Tobie.
 Duchu Święty. udziel naszym dzieciom światła,
 aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im,
 jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc,
aby pokonywały pokusy i trudności. Pomóż im rozpoznawać
 na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im odnaleźć
 miejsce w Kościele i odczytać powołanie.
Oddajemy Ci ich przyszłość.
 
 
 
Modlitwa dzieci za rodziców:
 
+Panie Jezu, który z całego serca kochałeś swoich
ziemskich rodziców - Maryję i Józefa.
Pomóż mi kochać moich rodziców
i okazać im moją wdzięczność za to,
co dla mnie robią.
Podaruj im zdrowie i długie życie,
pobłogosław ich trud
i ochroń ich od wszelkiego zła.
Proszę Cię,
aby nasza rodzina była odbiciem
rodziny z Nazaretu,
aby królował w niej Twój pokój,
Twa miłość i Twoja łaska.
 
 
 
Intencje:
     - Prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas
 jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały
negatywnie na nasze dzieci.
- Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze
skarbca Bożej Miłości.
- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach
dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców
 modlitwę i błogosławieństwo!
- O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci,
 u rodziców i w środowisku.
-Za dzieci nienarodzone, aby zostały przyjęte z miłością przez rodziców.
- W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty
- Za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełniła
Jasnogórskie Śluby Narodu.
 
 
 
 
Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci :
 
Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju
Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych
rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony
tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów
rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a
te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i
tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy że doprowadzisz je do
Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu
Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy
Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

Plany modlitewne poszczególnych grup :

Dołączenie do róży

Rodziców, którzy chcieliby włączyć się w modlitwę różańcową za swoje dzieci prosimy o kontakt telefoniczny

791-792-939 lub bezpośredni z Kingą Jezioro, koordynatorką grup modlitewnych.

Więcej informacji na stronie:

Tajemnice Różańcowe z rozważaniami :