2 Szczep Gryfowski św Teresy z Lisieux działa przy parafii już od kilku lat. Skupia on harcerki (dziewczęta w wieku 12-17 lat) oraz wilczki (dziewczęta w wieku 8-12 lat), należące do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, będącego częścią Federacji Skautingu Europejskiego.

Jakie są nasze ideały?

Działalność Federacji Skautingu Europejskiego oparta jest o trzy główne filary:

  • tradycyjną pedagogikę skautową, stworzoną przez Roberta Baden-Powella oraz jezuitę Ojca Jakuba Sevin
  • wiarę chrześcijańską, co realizuje się poprzez udział w Nowej Ewangelizacji i formację religijną
  • jedność Europy chrześcijańskiej, zgodną z nauczaniem św.Jana Pawła II, związaną z odbudową duchowej jedności starego kontynentu.

Pedagogika Skautów Europy pomaga rodzinom katolickim w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka.

Jak działamy?

Działamy w dwóch niezależnych nurtach (męskim i żeńskim). Praca wychowawcza odbywa się w dwóch gałęziach:

  1. gałąź żółta- wilczki (wiek 8-12 lat) – metodyka oparta jest o Księgę Dżungli Ryduarda Kiplinga, głównym motywem jest hasło Ja i inni, ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę, patron: św. Franciszek z Asyżu; na czele gromady stoi Akela i jej przyboczna (czyli pełnoletnie osoby, należące do Skautów Europy, które ukończyły wymagane szkolenia pozwalające im prowadzić Gromadę Wilczków)
  2. gałąź zielona: harcerki (wiek 12-17 lat), działanie odbywa się w małych, kilkuosobowych zastępach, głównym motywem jest hasło Ja wraz z innymi; wychowanie odbywa się poprzez działanie –  przygodę (grę), patron: św. Jan Bosco; na czele drużyny stoi Drużynowa i jej przyboczna (czyli pełnoletnie osoby, należące do Skautów Europy, które ukończyły wymagane szkolenia pozwalające im prowadzić Drużynę Harcerek)

Obie gałęzie spotykają się na wspólnych aktywnościach (m. in. na Mszach św. Szczepu raz w miesiącu czy też zbiórkach Szczepu). Za prawidłową pracę w szczepie odpowiada osoba, będąca reprezentantem Hufcowej w danym środowisku – czyli Szczepowa. Opiekę duchową i wsparcie w ukierunkowaniu na Pana Boga stanowi Duszpasterz.

Jak do nas dołączyć?

Osoby zainteresowane naszą działalnością lub dołączeniem do Skautów Europy zachęcamy do kontaktu z naszymi szefami, pełniącymi wolontariacką służbę przy Parafii św. Jadwigi w Gryfowie Śl.:

  • Szczepowa: Elżbieta Kuczerawa, 665243491
  • Akela: Dorota Sikorska, 723090475
  • Drużynowa: Milena Kulińska, 790374907