Zachęcamy do zapoznawania się z rozporządzeniami, które w ostatnich dniach wydawane są w związku z pandemią SARS Covid-19. Zachęcamy również do duchowego udziału we Mszach Świętych podczas transmisji on-line na naszym portalu społecznościowym oraz do przyjmowania Komunii duchowej i korzystania z możliwości, które prawo kościelne daje nam w sytuacjach nadzwyczajnych.

  1. Stolica Apostolska
  2. Konferencja Episkopatu Polski
  3. Biskup Legnicki
  4. Materiały dla świeckich na Triduum Paschalne i Wielkanoc
  5. Spowiedź w sytuacjach nadzwyczajnych
  6. Komunia duchowa