Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi, którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich. 
Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

  • Akt stanu wolnego z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania
  • Świadectwa bierzmowania
  • Świadectwa I Komunii św.
  • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego
  • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego)

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

  • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński.
  • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty (szczegóły dostępne będą po rozmowie z księdzem protokolantem)
  • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.
 
Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominamy, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa.

Katechezy dla narzeczonych

Na poniższej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące katechez dla narzeczonych prowadzonych przez naszą parafię